Technické plyny pro svařování

Plyny a směsi plynů pro tavné svařování a příbuzné procesy

Norma ČSN EN ISO 14175 byla zavedena do systému ČSN v únoru roku 2009 a nahradila předchozí normu ČSN EN 439. Norma klasifikuje plyny do skupin podle možného ovlivnění svařovacího nebo řezacího procesu a dále do podskupin podle obsahu hlavních složek.
Vlastnosti plynů a jejich značení a čistota musejí odpovídat následujícím požadavkům.

Orientační použití ochranných plynů pro svařování dle základního materiálu

Základní materiál

MAG

MIG

TIG

Pájení
v ochr. atm.

Laser

Wolfram-Plasma

Přivařování
svorníků

Ochrana
kořene

Nelegované a nízkolegované oceli
(Jemnozrnné konstrukční oceli, oceli pro tlakové nádoby, oceli tvářené za tepla i za studena)

M21, C1,
M20, M22, M23, M24

I1

 

I1, I2

I1, I3

M21

I1, N1

Nerezavějící oceli
(Austenitické a feritické oceli, oceli žárupevné a žáruvzdorné)

M12, M13

I1, M12

I1

 

Duplexní oceli

M12

I1, N2

 

Hliník a slitiny

M13

I1

I1

I1

Měď a slitiny

Nikl a slitiny

 

I1, Z

 

Povlakované a nepovlakované tenké plechy

 

I1, M12

např. I1 = Argon /  M21 = směsný plyn Argon 82% + CO2 18% (mix)

Vlastnosti a označování jednotlivých plynů a jejich složek

Druh plynu

Chemická
značka

Označení
dle normy

Hustota
kg/m3

Relativní hustota vzhledem ke vzduchu

Bod varu °C

Reaktivita při svařování

Argon

Ar

Ar

1,784

1,38

-185,9

inertní

Helium

He

He

0,178

0,138

-268,9

inertní

Oxid uhličitý

CO2

C

1,977

1,529

-78,5

oxidační

Kyslík

O2

O

1,429

1,105

-183

oxidační

Dusík

N2

N

1,251

0,968

-195,8

nízkoreaktivní

Vodík

H2

H

0,09

0,07

-252,8

redukční

 

Hlavní skupiny ochranných plynů 

Označení skupiny

Charakteristika ochranného plynu

I

Inertní plyny a směsi inertních plynů

M1, M2, M3

Oxidační směsi obsahující kyslík a/nebo oxid uhličitý

C

Vysoce oxidační plyny a směsi plynů

R

Redukční směsi plynů

N

Nízkoreaktivní nebo nízkoredukční směsi s obsahem dusíku

O

Kyslík

Z

Směsi plynů obsahující složky neuvedené v tabulce, nebo obsahující složky mimo uvedená rozmezí. Dvě plynové směsi klasifikované ve skupině Z nesmějí být zaměňovány.

 

Podskupiny ochranných plynů dle obsahu hlavních složek

Symbol

Složky v obj. %

Hlavní
skupina

Podskupina

Oxidační

Inertní

Redukční

Nízkoreaktivní

CO2

O2

Ar

He

H2

N2

I

1

100

2

100

3

zbytek

0,5 ≤ He ≤ 95

M1

1

0,5 ≤ CO2 ≤ 5

0,5 ≤ H2 ≤ 5

2

0,5 ≤ CO2 ≤ 5

zbytek

3

0,5 ≤ O2 ≤ 3

zbytek

4

0,5 ≤ CO2 ≤ 5

0,5 ≤ O2 ≤ 3

zbytek

M2

0

5 < CO2 ≤ 15

zbytek

1

15 < CO2 ≤ 25

zbytek

2

3 < O2 ≤ 10

zbytek

3

0,5 ≤ CO2 ≤ 5

3 < O2 ≤ 10

zbytek

4

5 < CO2 ≤ 15

0,5 ≤ O2 ≤ 3

zbytek

5

5 < CO2 ≤ 15

3 < O2 ≤ 10

zbytek

6

15 < CO2 ≤ 25

0,5 ≤ O2 ≤ 3

zbytek

7

15 < CO2 ≤ 25

3 < O2 ≤ 10

zbytek

M3

1

25 < CO2 ≤ 50

zbytek

2

10 < O2 ≤ 15

zbytek

3

25 < CO2 ≤ 50

2 < O2 ≤ 10

zbytek

4

5 < CO2 ≤ 25

10 < O2 ≤ 15

zbytek

5

25 < CO2 ≤ 50

10 < O2 ≤ 15

zbytek

C

1

100

2

zbytek

0,5 ≤ O2 ≤ 30

R

1

zbytek

0,5 ≤ H2 ≤ 15

2

zbytek

15 < H2 ≤ 50

N

1

100

2

zbytek

0,5 ≤ N2 ≤ 5

3

zbytek

5 < N2 ≤ 50

4

zbytek

0,5 ≤ H2 ≤ 10

0,5 ≤ N2 ≤ 5

5

0,5 ≤ H2 ≤ 50

zbytek

O

1

100

Z

Směsi plynů obsahující složky neuvedené v tabulce, nebo obsahující složky mimo uvedená rozmezí.b

a Pro účely této klasifikace může být argon částečně nebo úplně nahrazen heliem.
b Dvě plynové směsi klasifikované ve skupině Z nesmějí být zaměňovány.

 

<Technické plyny> je možné zakoupit pouze s osobním vyzvednutím na prodejně!