Jak svařovat elektrodou

Jak svařovat elektrodou ?

MMA_princip_smallDnes je známo ca 300 tis druhů ocelí. Jsou rozděleny do skupin s podobnými vlastnostmi. Každá skupina ocelí vyžaduje jiný přídavný materiál a jinou technologii. 

Svařování obalenou elektrodou je metoda tavného svařování, kdy mezi materiálem a elektrodou hoří elektrický oblouk, roztavením obou kovů vzniká svarová lázeň. Po vychladnutí vznikne tuhý svar a povrchová struska, která se následně odstraní. Vzniká pevný nerozebíratelný spoj. Tento způsob svařování se označuje jako metoda č. 111, ROS, SOE, MMA, SMAW.

Přídavným svařovacím materiálem je každý přidaný materiál do svaru – může to být obalená elektroda, TIG nebo MIG drát, kovový prášek a další.

 

Typ svarového spoje

volíme dle typu konstrukce, plochý nebo koutový. Svarové plochy je nutné upravit např. pomocí úhlové brusky do požadovaného tvaru, nejčastěji tvar I, V,  X .  

svary_druhy 

Pro slabé materiály do 5 mm volíme svar „I“,  styčná mezera  0,5-2 mm,

pro materiál o síle 4-20 mm svar „V“,  styčná mezera 2-3 mm, úkos 60°,

pro silnější materiál svar „X“ styčná mezera 2-3 mm, úkos 60°.

pro vyplnění svarové mezery volíme raději více vrstev.

Před pokládkou další svarové housenky je nutné odstranit předchozí strusku.

 

Svařovací pozice

jsou označovány obrázkem, nebo písmeny. Ne všechny druhy elektrod jsou vhodné pro svařování směrem shora dolů, nebo ke svařování nad hlavou.

svary_1

 

Jak nastavit svářečku?

Parametry pro svařování nastavíme u každé elektrody podle pokynů výrobce.

 nastaveni_svarecky

Jak svařovat - všeobecně

Svarové plochy musí být zbavené všech nečistot a mastnoty.

Oblouk zapálíme lehkým kontaktem o svařované místo a následným oddálením cca 5 mm.

Elektrodu držíme v mírném sklonu 30-60°

Dochází k roztavení kovu a vzniká svarová lázeň.

Elektrodu mírně táhneme a současně mírně pohybujeme do stran, udržujeme předepsanou vzdálenost oblouku.

Odstraníme strusku.

 

Jak svařovat - trochu jinak 

Některé druhy elektrod vyžadují jiný úhel při svařování a nebo různou délku oblouku.

Pokud začínáte se svařováním, doporučujeme začít s elektrodou CHEM-WELD 7000, která je kontaktní - vyžaduje tedy velmi krátký oblouk, může se vést přímo po materiálu. Má extra snadné zapálení a také širokou oblast použití.

Naopak některé elektrody vyžadují extra dlouhý oblouk až 5 cm, jako např. nahřívací elektroda CHEM-WELD 5100

Ale ne vždy je možné svarovou plochu dokonale připravit, proto byla vyvinuta elektroda necitlivá vůči takovému znečištění CHEM-WELD 7100. Elektroda je také kontaktní a struska lehce odstranitelná, což výrazně ulehčuje práci.