VIDEO: Pájení obalenou pájkou

Čím vyšší obsah stříbra pájka má, tím je lepší zatékavost a nižší teplota tavení. Pájky obalené tavidlem jsou vhodné na rychlé opravy. Pro jemné práce a větší přesnost je lepší zvolit pájku holou a příslušné tavidlo. Prohlédnout Stříbrné pájky