VIDEO Elektroda na zalomené šrouby

Zalomený šroub vytáhneme pomocí elektrody CHEM-WELD 9200

 

Elektroda CHEM-WELD 9200 má speciální strusku a pevnost svarového kovu 100 kg/mm2.
S její pomocí vytáhneme zalomený šroub, vrták nebo závitník z jakéhokoliv materiálu a v jakékoliv poloze.
Svářet můžeme invertorem s držákem elektrod zapojeným na plus, nebo trasformátorem.

 

Elektrodu vedeme kolmo středem díry tak, aby se ze stran nedotýkala okolního materiálu.

Zvolna naváříme směrem nahoru, netlačíme, sváříme přerušovaně.

Jakmile jsme téměř na povrchu díry, vezmeme průbojník a kladivo a několika údery uvolníme strusku uvnitř otvoru.

Přiložíme na díru matici odpovídající průměru díry a pokračujeme ve sváření stejným způsobem až na horní hranu matice.

Pomocí klíče otáčíme maticí, abychom uvolnili šroub s čepem.

Odstraníme matici a očistíme ji od strusky.

Několika silnými údery kladiva uvolníme šroub a odstraníme strusku z vytvořeného čepu.

Nasadíme očištěnou matici a přivaříme.

Necháme vychladnout.

Poté matici vyšroubujeme.

 

9200_2

 

Pokud odstraňujeme zalomený šroub v horizontální poloze, je důležité postupovat velmi pomalu a návar provádět směrem k horní části otvoru, protože roztavený materiál má snahu stékat dolů.


Pokud se vytažení šroubu nepovede, je možné, že svár uvnitř otvoru byl zhotoven příliš rychle a není propojen, nebo je šroub rozlámaný na více kusů. V takovém případě odstraníme vzniklou strusku z otvoru pomocí průbojníku a vyfoukáme kompresorem. Poté celý postup opakujeme.

 

9200_3