Praskání svarů

Praskání svarů

Při svařování vzniká vždy napětí a deformace. Vznikají tak různé druhy trhlin - teplé, studené, lamelární, žíhací. Dále může dojít ke vzniku trhlin vlivem koroze nebo při následném opracování svařence. V technologickém předpisu jsou otázky pnutí a deformací svařenců již komplexně zahrnuty. Při běžném svařování dochází většinou k těmto nežádoucím prasklinám:

praskání ve svaru = nevhodně zvolený přídavný materiál nebo chybně určený základní materiál, vysoký obsah vodíku díky málo vysušeným elektrodám. Některé svary vykazují větší porovitost - není vadou!

praskání vedle svaru = špatný technologický postup

 

Při svařování dochází k mísení základního a přídavného  materiálu (elektrod). Protože ohřev při sváření probíhá jen v okolí svarových ploch, liší se teplota tavné lázně a teplota základního materiálu a tím je odlišná i různá teplota chladnutí. Podle množství tepla vneseného do základních materiálů a následného chladnutí se vytvoří teplotní pnutí, které vede ke vzniku deformací, protože došlo ke změně struktury základního materiálu v blízkosti svaru.  Vzniká zejména martenzit, který způsobí křehkost, praskání a vznik trhlin vedle svaru.

 

Tomu lze předejít:

  • předehřevem základního materiálu před svařováním. Předehřev je doporučovaný u všech ocelí o síle nad 20 mm, u ocelí s obsahem uhlíku více než 0,2 % a při použití přídavného materiálu s obsahem uhlíku vyšším než 0,2%. Legované oceli až na 350°C, nelegované oceli na 100 až 250°C). Pro předehřev lze použít elektrodu CHEM-WELD 5100, která plně nahradí autogen.
  • v některých případech použitím přechodových elektrod, které vytvoří vhodnou mezivrstvu mezi základním a přídavným materiálem, jako např. CHEM-WELD 8200, nebo CHEM-WELD 8310.

U ocelí se zaručenou svařitelností, tj. s obsahem uhlíku do 0,2%, nebudou tyto změny až tak výrazné, avšak u ocelí s vyšším obsahem uhlíku – hlavně u slitin, může dojít ke vzniku nevhodné struktury.

 

Ke snížení rizika vzniku trhlin doporučujeme

- dobře provařit kořen, zvolit odpovídající průměr drátu

- zvolit přídavný materiál vyšší čistoty

- použít vhodnou svařovací metodu, typ spoje

- použít předehřev

- snížit množství vodíku (používat předsušené elektrody)