Měkká pájecí pasta S-Sn97Cu3, 250g, CHEM-WELD 230253

Kód: 230253
380 Kč / ks 459,80 Kč včetně DPH
Skladem. Objednávku do 12.h vyřídíme tento den (4 ks)
Můžeme doručit do:
29.5.2024

Detailní informace

Detailní popis produktu

CHEM-WELD 230253 Měkká pájecí pasta S-Sn97Cu3.

Pájecí pasta pro měkké pájení měděných trubek, topení a rozvodů pitné vody. Obsah kovu 60%. Pracovní teplota 230-250°C. Zbytky po pájení odstraňte vodou. Obsah: 250 g.

Norma: DIN EN 29453, S-Sn97Cu3, DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21)

Nebezpečné komponenty k etiketování: chlorid zinečnatý. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/národními/mezinárodními předpisy. Upozornění: Nebezpečí!

 

Doplňkové parametry

Kategorie: PÁJKY
měď: Měď
5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
1x
Nevyplňujte toto pole:
1
VK Avatar autora | 29.1.2024
Přišla pasta s označením 230251 kterou nepotřebujeme. Bohužel jsme na to přišli pozdě až při použití. Povolení k zaslání hodnocení jsem také nedával.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: