Úvod » PASTY A TAVIDLA » PÁJECÍ PASTY » CHEM-WELD 230253 Měkká pájecí pasta S-Sn97Cu3, 250g


        

CHEM-WELD 230253 Měkká pájecí pasta S-Sn97Cu3, 250g

skladem

 

Skladem: 52 ks
Dostupnost: Skladem. Objednávky do 12 h vyřizujeme tento den.
Číslo produktu: 230253
naše cena bez DPH: 330 Kč
naše cena s DPH (21 %):
399 Kč

do košíku:
  ks  

Kompletní specifikace

CHEM-WELD 230253 Měkká pájecí pasta

Cu-Rofix 3 spezial, S-Sn97Cu3.

Pájecí pasta pro měkké pájení měděných trubek, topení a rozvodů pitné vody. Obsah kovu 60%. Pracovní teplota 230-250°C. Zbytky po pájení odstraňte vodou. Obsah: 250 g.

Norma: DIN EN 29453, S-Sn97Cu3, DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21)

Nebezpečné komponenty k etiketování: chlorid zinečnatý. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/národními/mezinárodními předpisy. Upozornění: Nebezpečí!

 


Varianty produktu

Obrázek:
Číslo produktu / Název zboží:
Skladem:
Cena:
Fitingová pájka CHEM-WELD 232 B 2,00 mm 250 g
232200B250
Fitingová pájka CHEM-WELD 232 B 2,00 mm 250 g
skladem
naše cena 277 Kč
Fitingová pájka CHEM-WELD 232 F 1,00 mm 1 kg
232100F
Fitingová pájka CHEM-WELD 232 F 1,00 mm 1 kg
skladem
naše cena 1 277 Kč