29. 11. 2017 | Články

Zkratky ve svařování

Nejběžnější zkratky používané v oblasti svařování, 
přehled metod svařování, druhy svařovacích plynů,
zkratky používané u svářeček
a zkratky mechanických vlastností u elektrod

Mechanické vlastnosti
Rm pevnost v tahu
Re horní mez kluzu
Rp0,2 smluvní mez prodloužení
A5 tažnost
KV nárazová práce z podélných zkušebních těles
Charpy V – vrubová houževnatost
HRC tvrdost dle Rockwella
HB tvrdost dle Brinella
HV tvrdost dle Vickerse
AC střídavý proud
DC stejnosměrný proud
DC+ stejnosměrný proud, obrácená polarita
DC– stejnosměrný proud, přímá polarita
OCV napětí naprázdno
 
Funkce svářecích strojů
HOT START – umožňuje snadnější zapálení elektrody
ARC FORCE - zajišťuje stabilitu oblouku
ANTI-STICK - zabraňuje přilepení elektrody
V.R.D. = bezpečnostní systém
MMA SOFT START – zabraňuje vypadávání jističů při zapnutí stroje
 
Druhy ochranných plynů
R 1 : Ar (zbytek) + H2 (˃0 až 15% )
R 2: Ar (zbytek) + H2 (˃0 až 35% )
I 1: Ar (100%)
I 2: He (100%)
I 3: Ar (zbytek) + He (˃0 až 95%)
M11: CO2 (˃0 až 5%) + Ar (zbytek) + H2 (˃0 až 5%)
M12: CO2 (˃0 až 5%) + Ar (zbytek)
M13: O2 (˃0 až 3%) + Ar (zbytek)
M14: CO2 (˃0 až 25%) + Ar (zbytek) + O2 (˃0 až 3%)
M21: CO2 (˃0 až 25%) + Ar (zbytek)
M22: O2 (˃3 až 10%) + Ar (zbytek)
M23: CO2 (˃0 až 5%) + Ar (zbytek) + O2 (˃3 až 11%)
M24: CO2 (˃0 až 25%) + Ar (zbytek) + O2 (˃0 až 8%)
M31: CO2 (˃25 až 50%) + Ar (zbytek)
M32: O2 (˃10 až 15%) + Ar (zbytek)
M33: CO2 (˃5 až 50%) + Ar (zbytek) + O2 (˃8 až 15%)
C1: CO2 (100%)
C2: O2 (˃0 až 30%) + CO2 (zbytek)
F1: N2 ( 100%)
F2: H2 (˃0 až 50%) + N2 (zbytek)
 
Metody svařování dle EN ISO 4063
111 Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (ROS)
MMA Manual Metal Arc Welding
SMAW Shielded Metal Arc Welding
 
114 Obloukové svařování plněnou elektrodou (trubičkovým drátem) bez ochranného plynu
FCAW Flux-cored wire metal arc welding without gas shield
FCAW Flux-cored arc welding
 
121 (Automatické) Svařování pod tavidlem (APT)
SAW Submerged Arc Welding
 
131 Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (MIG)
MIG Metal Inert Gas Welding
GMAW Gas Metal Arc Welding
 
135 Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG)
MAG Metal Active Gas Welding
GMAW Gas Metal Arc Welding
 
136 Obloukové svařování plněnou elektrodou (trubičkovým drátem) v aktivním plynu
MAG Flux-cored wire metal arc welding with activ gas shield
FCAW Flux-cored arc welding
 
137 Obloukové svařování plněnou elektrodou (trubičkovým drátem) v inertním plynu
FCAG Flux-cored wire metal arc welding with inert gas shield
FCAW-S Flux-cored arc welding
 
141 Obloukové svařování netavící se (Wolframovou) elektrodou v inertním plynu – TIG (WIG)
TIG (WIG) Tungsten (Wolfram) Inert Gas Welding
GTAW Gas Tungsten Arc Welding
 
311 Tavné svařování kyslíko-acetylenovým plamenem
GW Gas Welding
OFW Oxy Fuel Gas Welding