06. 02. 2018 | Návody

Výpočet spotřeby elektrod

Pro výpočet byly použity průměrné technické a mechanické hodnoty             
elektrod CHEM-WELD pro svar typ V. Skutečná spotřeba se může lišit.            
Tento orientační výpočet nenahrazuje spotřebu materiálu dle             
technologického předpisu.    

   

CHEM-WELD ROUDNICE s.r.o. - Výpočet spotřeby elektrod