02. 05. 2017 | Dotazy

Navaření nožů štěpkovače

Navařil jsem břity štěpkovače elektrodou CHEM-WELD 3300. Po pár minutách se návar vylámal. Jaká je přesná technologie navařování touto elektrodou? Musím podložit návar jiným drátem? Je zapotřebí předehřev? Základní materiál je 11523.

 

Základní materiál č. 11523 obsahuje 0,2% uhlíku. Přídavný materiál – elektroda CHEM-WELD 3300 obsahuje 0,8 % uhlíku. Při sváření dochází k promísení přídavného materiálu s bází kovu. Obsah uhlíku se v přechodové vrstvě zprůměruje na 0,5%, čímž vznikne kalitelná ocel.

Základní materiál je třeba předehřát na 250°C a poté navařit elektrodou na střižné hrany CHEM-WELD 3300 a nechat pomalu zchladnout,

nebo použít přechodovou elektrodu (CHEM-WELD 8200, CHEM-WELD 8310, nebo CHEM-WELD 3700), která vytvoří mezivrstvu mezi bází kovu a přídavným materiálem a poté navařit elektrodou CHEM-WELD 3300.