07. 11. 2017 | Dotazy

Litina a ocel

Jaký je rozdíl mezí ocelí a litinou? Lze je svařit?

OCELI

jsou slitiny železa a uhlíku a dalších prvků. Je jich známo více než 2500 druhů. Označením "železo" jsou často myšlené oceli. Železo (Fe) je jen prvek, který se v praxi vyskytuje ve spojení s uhlíkem (C) ve formě ocelí a litin.

Pro potřeby svařitelnosti je rozdělujeme na nelegované a nízkolegované a vysocelegované.

- Nelegovaná ocel je poměrně měkká a snadno se mechanicky zpracovává (tažení, kování, ohýbání atd.). Mechanické vlastnosti se dají dále upravovat tepelným zpracováním, např. žíháním, kalením, popouštění. Jsou to většinou dráty, plechy, trubky, hřebíky, betonářská ocel, tř.oceli 10, 11, 12.

- Legovaná ocel je slitina železa uhlíku a dalších prvků ke zkvalitnění oceli - legur. Používajínikl, chrom, vanad, molybden, mangan, kobal, wolfram a další prvky. Podle obsahu legujících prvků hovoříme o nízkolegované oceli (do 5% legur) nebo o vysocelegované oceli (více než 5% legujících prvků). Podle použití se jedná o konstrukční oceli tř. 13 až 17 a nástrojové oceli tř. 19.

Pro svařování vysocelegovaných ocelí neznámého původu se osvědčila elektroda CHEM-WELD 8200.

 

LITINY

jsou slitiny železa s kovovým šrotem a dalšími slitinami. Jedná se o spojením železa, uhlíku a dalších prvků a příměsí (křemík, mangam fosfor, síra). Podle způspbu zapracování uhlíku vznikají různé druhy litiny s různými mechanickými a fyzikálními vlastnostmi, jako bílá, šedá litina, austenitická, perlitická, .. Obsah uhlíku a způsob jeho zabudování do litiny určuje svařitelnost materiálu. Litina je tvrdá, s velkou pevností v tlaku, ale je velmi křehká, obsahuje 2 - 4 % uhlíku. Čím vyšší obsah uhlíku, tím obtížnější svařitelnost.

Pro svaření oceli s litinou doporučujeme elektrody CHEM-WELD 6100.